Kommuner spilder milliarder på de imkopetente andre aktører som Dekra job

Anden aktør Dekra job bruger butiksmedhjælpere som jobkonsulenter. De er så effektive at de kan klare to ugers aktiveringskursus på få minutter!! Dekra er på den måde er blevet den største pengesluger af kommuner. Kommune spilder på de fleste andre aktører også.

Ethvert virksomhed kan tilbyder sig som anden aktør til kommuner. For at blive anden aktør skal virksomheden lave en rammeaftale med kommune.

Der findes ikke præcis tal om hvor mange penge kommuner bruger på andre aktører på landsplan. Men København kommune  bruger halv milliard årligt på andre aktør. Det kan beregnes, samtlige kommuner bruger mellem 4 og 5 milliarder på andre aktør. ( beregning grundlag: indbyggertal i københavn kommune er 602,481 of hele landet 5.749 million)

Kommuner overvåger ikke hvem anden aktør ansætter deres medarbejder som skal  varetage kommunens opgaver. På basis af de mange bemærkninger og bedømmelser som ledige har beskrevet i medierne samt udmeldelser fra fagforeninger, kan man sige, at andre aktører ikke effektiv. Rigsrevision har det samme konklusion.

Jeg har selv udført en omfattende online  undersøgelse af andre aktører om hvordan de har fejlet kommunens opgaver. Det viser sig, at Dekra job, den største anden aktør er den mindst effektiv. Dekra jobs effektivitet er meget lav fordi deres konsulenter egner sig ikke til jobbet.

Mange ledige Akademiker har klaget, at Dekra job spilder bare tiden på aktiveringskursus. De klarer 60 timers kursus i få minutter og sender kursister hjemme.Mange af Dekras såkaldt “underviser og konsulenter” har ikke nogen viden om jobmarked. De ved ikke hvordan man kan formidle job.

Dekra ’Job har ifølge Skatteoplysninger mellem 50 og 99 medarbejder. Men i Dekras Linkedin profil siger de noget andet. De har mellem 200 og 500 medarbejder.  Dekra job har lagt en liste af deres 109 medarbejder på Linkedin. Mange af dem har været butiksmedhjælper og ufaglærte håndværker som deres jobkonsulenter. Det er klart hvorfor de ikke klare mere end få minutters undervisning.
Kun få af Dekras konsulenter  har universitetsuddannelse og nogle har erfaring fra kommune. Men de fleste har ikke nogen relevant socialt fagligt uddannelse .

Nogle har kun gymnasial uddannelse men de arbejder som jobkonsulenter.  Dekra har hyret et antal detail sælger som underviser.

CV’et af Chefkonsulent for region Sjælland er tilgængelige på Linkedin. Har har nogen ukendt uddannelse. Den eneste er forståeligt, at han har været i gymnasium.

Kommune optager anden aktør som en virksomhed. Kommuner tjekker medarbejdernes CVer kun engang  når de godkender anden aktør. Men kommuner er ikke bekendt med, hvem aktører ansætter og fyrer deres medarbejder bagefter.

Alle kan starte et firma som anden aktør. I mange branche, skal man have fornødne uddannelse for at starte et erhverv. Pædagoger skal have uddannelse for at arbejde med børn. Selve hjemmehjælper skal have uddannelse for arbejde med ældre mennesker.

Men der er cirkus hos andre aktører. Hvem som helst kan være jobkonsulent. Andre aktører har ansvar for  seriøs opgaver. De skal vurdere alvorlige syge menneskers arbejdsevne. De skal indstiller hvem får pension og hvem for fleksjob. Det er ærgerligt, når så mange syge menneskers liv i dårlige hænder. Det er dybt sørgeligt når de aktører ikke har nogen moralske værdi.

”Begrebet andre aktører er en bred betegnelse for andre end jobcenteret selv, der udfører opgaver for jobcenteret vedrørende beskæftigelsesindsatsen.”( Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 9242 af 21/4 2015)

Der findes ikke direkte regler om hvilken fornødne kvalifikationer anden aktør skal men det er en væsentlig forudsætning, at anden aktør kan udføre et opgave på samme standard som kommune selv når kommune/jobcenter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats inddrager andre aktør.  

Andre aktører skal overholde samme regler, som gælder for jobcenteret i forbindelse med indkaldelse til samtaler, deltagelse i aktiviteter, afgivelse af tilbud og underretninger m.v., jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik.    (§ 18 i lov nr. 1482 af 23. december 2014, Kapital  2, § 2) Det kan tolkes som , anden aktør skal have fornødne faglige kvalifikationer der gælder for kommunes egne sagsbehandler.  

Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgave. (Principal afgørelse, Ankestyrelsen afgørelse dato 15-08-2012).  Der er ingen indikation, at andre aktør har udført deres opgave effektivt. Statsrevisor har bemærket (Statsrevisorerne, den 21. august 2013 Beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats), at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er ringere end effekten af jobcentrenes indsats.

Grundet til, at andre aktører er mindre effektiv fordi deres medarbejder ikke er kvalificeret og de forsømte deres pligter.

Andre aktører er dyre  end jobcentre. Effektanalyse viser, at en henvist ledig taber gennemsnit 10 arbejdsdage i det første seks måneder. (Effekten af andre aktørs beskæftigelse indsat, Kora, Lars Skipper og Kenneth Sørensen) Hvis det tabte 10 er beregnet, er andre aktør dyrere end jobcentre.

Kommune inddrager andre aktør i beskæftelse  området via offentlig udbud. De økonomisk mest fordelagtige tilbud er udvalgt men det gives vægt på tildelingskriterier 40% på pris og 60% på kvalitet. (Orientering om udbud af beskæftigelsesindsatsen, Odense og København Kommune). I første omgang tager kommuner stilling til hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at udføre opgaver. Når en anden aktør allerede er godkendt, så kigger kommuner hvem er den billigste.

De store andre aktører som Dekra kan give billige tilbud fordi de ikke betaler meget i løn. Og ikke mindst, de mirakuløs vis kan klare to ugers aktiveringskursus  i få minutter.

Ledighed i Danmark ville falde markant hvis andre aktører ikke forsømte deres pligter. Kommune kunne også spare flere milliarder.

Jeg har nogle mistanker: Andre aktører ansætter midlertidig nogle kvalificeret jobkonsulenter for at blive godkendt. Efter de er godkendt, de finder billige løsninger.

Kommuner stoler meget på andre aktører end borgere. De undersøger andre aktørers forhold ordentlig.

Andre aktører opdigter tid forbrug på de ledige og sende overdrevet faktura.

Jeg er en privatperson og har dermed autoritet at undersøge kommunens intern bilag osv at bekræfte mine mistanker. Hvis jeg får et eller andet fuldmagt vil jeg undersøge andre aktører nærmere.


Obaidul Karim Khan

Forfatter og blogger. Har udenlandske baggrund men neutral og frisindet, ikke bange for at snakke sandheden. Top writer på Medium og Quora, skrevet kronik i Dagblad Inforformation og Kristelige dagblad.