Hent kvalificeret Asiatiske arbejdskraft der arbejder i Østeuropa

Flere end 1 millioner udenlandske faglærte arbejder i Polen. Hent dem derfra uden meget besvær. Så kan du være sikker på, at du får kvalificiret arbejdskraft uden rekruttering omkostninger

Dansk Industri mangler i høj grade  håndværkere som elektrikere, værktøjsmagere og industriteknikere. Virksomheder i Danmark vil mangle ca. 31.200 faglærte allerede inden  seks år hvis det nuværende uddannelses- og beskæftigelsesmønster fortsætter. De skal hentes fra udland.

Der er ikke nemt som før at rekruttere Østeuropæsiske faglærte arbejdere. Disse lande rekrutter selv mange Asiatiske arbejdere. De asiatiske mænd der arbejder i Polen, Ungarn osv er faglærte. De har også god erfaring. De får ikke så meget løn i Polen. Danske virksomheder kan nemt hente dem.

Dansk industri er ligeglad med om arbejderne kommer fra Irland eller Iran så længe de har brugbart uddannelse.

Men der er ikke mulighed for faglige uddannelse mange lande. Især i mellemøstlige lande) har ikke erhvervsskoler. Faglærte fra disse lande har ikke erfaringer at arbejde med moderne maskiner. Desude kan mange arbejdere kan ikke engelsk
Medlemmer af DI .bruger faglærte arbejderehovedsagligt fra Øst Europa. De har ikke meget erfaringer at rekruttere håndværker fra Asien.

I 2017 har EU lande modtaget 3 millioner arbejdskraft fra lande udenfor Europa. Polen har modtaget  700.000 udlændinge arbejder og dermed der er den største importør af arbejdskraft i EU. Polen er fulgt af Storbritian og Tyskland. Se venligst tabel nedunder:

Polen har udstedt 700.000 opholdstilladelse i 2017 hvoraf næsten 600.000 er givet tilladelse på grund af arbejder.

Andre Østeuropæiske lande har også importeret betydelige antal arbejdskraft fra Asien.

Danmark har udstedt ca. 10.000 arbejde visum. i 2017. Der er ikke så mange håndværker fra Asien blandt dem.

Jeg har nogen erfaring i Polske recruiting fra Indien og Bangladesh. De polske virksomheder  har deres egne agenter i Indien. De vurderer ansøgerens kvalifikationer og foretager nødvendige prøve før de sende dem til Polen

Ansøger får  arbejdstilladelse efter de har bevist deres kompetence.
De faglærte får kun 500/600 Euro i løn. De ville meget gerne arbejde i Nordeuropa hvor de kan få 5 gange så meget i løn.

Læs mere: Kommuner spilder milliarder på de imkopetente andre aktører som Dekra job

De udenlandske faglærte der har arbejdet i flere år i Polen og andre Østeuropæiske lande har de nødvendige kvalifikationer at arbejde i Danmark.

At hente arbejdskraft helt ned fra Indien er dyrt og usikker. Man ved ikke om de er rigtig faglærte. Derfor er det bedst at hente erfarne asiatiske arbejdere fra Polen.

Håndværker hører ikke til positivliste der  er lavet af Indenrigsministeriet. Virksomheder kan ansætte dem efter reglen om beløbsordning. Det betyder, virksomheder skal give dem minimum 35.000/ md. Virksomheder kan få uddannet og erfarne  medarbejder med de penge.

Der er flere millioner mennesker fra Indien, Bangladesh og Pakistan arbejder i Gulf lande. Man kan finde kvalificeret medarbejder derfra.

Men det er bedst at hente de faglærte der allerede arbejder i Polen.

De polske faglærte vil ikke længere komme til Danmark fordi Polen mangler selv arbejdskraft.

Indien og Bangladesh er længere fattige lande. Om nogle år vil folk ikke emigrere derfra.

Danske virksomheder bør handle nu.