De danske forbrugere betaler også Halal afgifter når de handler i supermarkeder

Alle Halal mærkninger

Hvad gang du køber en Danpo kylling i en supermarked eller spiser i Kentucky Chicken, betaler du Halal afgifter. Forretninger der vælger at blive Halal certificeret, skal betale afgift til Saudi Arabia. Det der betaler de bøder i sidste end.

Halal mærkning er ikke ulovligt men forbrugere har ret til at få besked om det.

Alle Danske forbrugere betaler Halal skat uden at vide det:

Alle Danske uanset religioner forbrugere betaler Halal afgifter. Mange Danskere er måske ikke klar over, at de betaler skat til Saudi Arabia hver gang de handler i supermarked for kød og mejeri varer. Omfanget og størrelse af de afgifter er ukendt.

Al de store  fødevareproducenter  bruger halal mærke på deres varer og betaler afgift for halal inspektion og certificering. Producenter sender regninger til forbrugere. Det betyder almindelige Danskere betaler halal Skat i sidste end.

Halal mærkning er en globalt varemærkning. Det er ikke kun Arla, Danpo og Arla der betaler halal skat men de verdens største fødevareproducenter som Nestle, Unilever og Kraft betaler Halal skat.

Det er ikke noget i vejen at betale halal afgift på eksportvarer. Men at betale Halal afgift herhjemme giver ikke nogen mening.

Politikere har begrænset  kendskab til Halal afgift og skat. I 2018 har Danske folkepartis Claus Kvist Hansen forgæves søgt at et redegørelse fra daværende Justitsminsteriet Søren Pape. Så vidt jeg forstår, at Claus Kvist Hasnsen troede, at man betalte Halal afgift kun til eksportvarer. Men realitet er, vi allesammen betaler afgifter herhjemme.

Nå køber en frosset Danpo kylling i en supermarked, kan du finde en Halal mærkning. Du betaler uvist for at spise halal. Sådan ser halal mærkningen ud:

Hvad er Halal certifikat?:

En organization ” World Muslim league” har eksklusive ret til at udstede halal certifikat. De har autoriseret agenter  i hele verden. I Danmark er Islamisk Kultur Center og Islamiske Trossamfund er autoriseret forhandler af World Muslim League. Brancheorganisationer har autoritet at udstede Halal certifikat.

Halal certifikat er en slags varemærker. At få certifikat betyder, man har licens til at handler med halal varer . Virksomheder betaler for at få rettigheder at bruge halal mærker. Uden den certifikat kan man ikke eksportere varer til Muslimske land.  Virksomheder betaler løbende for beholde rettigheder

Virksomheder vil tilfredsstiller herboende muslimer.  De sælger halal varer med halal mærkning. Når en kristian Danske køber en kylling i Supermarked betaler man også halal afgift.

Baggrund af Halal Skat:

I de gamle dage, kunne Ikke-muslimer bor i et Islamisk land så længe de betalte en særlig skat der hedder Jizya. Ikke-muslimer havde ikke ret til statsborgskab, ej heller permanent opholdstilladelse. De kunne kun bor midlertidig hvis de betalte Jizya.

Halal skat synes at være et form af Jizya. Hvis ikke-Muslimer vil lave forretning med halal varer, skal de betale afgifter.

Halal mærke er nødvendig i mange andre varer end kød. Mejeri varer skal også laver under Islamisk forskrifter.

Arlas smør og øst har halal verificering. Novozymes enzymer er også halal mærket,


Obaidul Karim Khan

Forfatter og blogger. Har udenlandske baggrund men neutral og frisindet, ikke bange for at snakke sandheden. Top writer på Medium og Quora, skrevet kronik i Dagblad Inforformation og Kristelige dagblad.