Lige nu er der 40.000 døende mennesker i Danmark. Kun spirituel hjælp kan øge deres livskvalitet

Livskvalitet er blevet et hyppigt benyttet begreb i disse dage. Men hvordan forbedrer man livskvaliteten for de mennesker, der er ramt af en livstruende kronisk sygdom? Jeg har forsøgt at søge svar på dette spørgsmål


I hvilket omfang påvirker kronisk sygdom livskvalitet:

Vores gennemsnitlige levetid er blevet væsentlig længere i det sidste årti. Denne udvikling har givet anledning til, at både privatpersoner og fagfolk lægger mere vægt på livskvalitet end på livets længde.

Det er dejligt at leve længe, men det er også vigtigt, at man lever et godt liv. Det er svært at fastholde livskvalitet når man er ramt af kronisk sygdom.

1,8 millioner danskere svarende til 40%. af den voksne befolkning – lider af mindst én kronisk sygdom  ifølge Statens Institut for Folkesundhed.  800,000 danskere er hvert år tvunget til at skifte job på grund af sygdom og 40,000 bliver hvert år uarbejdsdygtige ifølge tal fra statens serum institute, skriver TV2. Ca. 1 % af de mennesker, der har en livstruende sygdom, har brug for palliativ pleje. Jeg vil fokusere på de mennesker, der har brug for palliativ pleje ifølge den kommunale pleje

Faktorer der normalt anses for at spille en rolle for livskvaliteten er økonomisk sikkerhed, jobtilfredshed, familieliv, sundhed, uddannelse, sociale relationer og bolig ifølge OECD. Jeg synes, at man skal tilføje kærlighed, seksualliv og kvalitetsfødevarer som faktorer af livskvalitet.

Det Amerikanske Center for Disease Control betragter helbred og job som de vigtigste domæner af livskvalitet. Så vidt angår livskvalitet bør “helbred” være det vigtigste domæne og ikke mindst, at man skal tage mere hensyn til kroniske sygdomme når man taler om livskvalitet.

Du kan forbedre din levestandard med rigdom, men ikke livskvaliteten, hvis du har en uhelbredelig sygdom

Der findes mange forslag til, hvordan man kan forbedre livskvalitet; men til gengæld findes der ikke så mange gode ideer til, hvordan man forbedrer livskvaliteten, når man er svært kronisk syg.  Penge kan næppe hjælpe dem, der er uhelbredeligt syge. Man kan ikke finde nogen positive elementer i deres liv, ingen kilde til livsglæde.

Jeg har arbejdet i Team helbred i en kommune, hvor jeg har haft ansvar for kommunens plejehjem. Min opgave var at lave en rapport om, hvordan man kan forbedre beboernes leveforhold. Jeg har interviewet både beboere og sundhedspersonale. De fleste beboere var kroniske syge og mange havde en eller flere livstruende sygdomme.

Jeg fulgte rapporter, der var udarbejdet af sundhedspersonalet. Jeg fandt ud af, at patienter, der havde accepteret deres sygdomme og ville leve med det, klarede sig bedst. Patienter, der ikke kunne finde sig i deres situationblev mere og mere deprimeret og endte med at blev psykisk syge oveni. Jeg fandt senere ud af, at deres tro på spiritualitet gjorde en forskel.

I den danske hjemmepleje og på plejehjemme får alle patienter med alvorlige sygdomme tildelt palliativ sygepleje. WHO (Verdenssundhedsorganisationen)  beskriver palliativ pleje, som en pleje, der leveres af et hold bestående af læger, psykologer og livs coach. Patienter med hjertekarsygdomme, kræft og andre livstruende sygdomme er kandidater til palliativ pleje.  Et vigtigt element, som er bredt videnskabeligt accepteret i palliativ pleje, er åndelig rådgivning,. Lægefaglige eksperter  anbefaler at øge spiritualiteten for disse patienter.
Der er ingen tvivl om, at patienterne har brug for åndelighed for at leve med det faktum, at de ikke kan flygte fra sygdommen. De skal lære at eksistere sammen med sygdommen resten af livet på den bedst mulige måde. Min opfattelse er, at sundhedspersonale er dygtige på andre områder, men ikke til åndelig rådgivning.

Spirituelt pleje hjælper QOL til personer med livstruende sygdom:

Livet med kronisk sygdom begrænser ens frihed. Man skal indrette livet inden for en begrænset ramme, når det ikke er muligt at helbrede den fysiske sygdom; men spiritualitet, trøst, psykisk støtte og velvære hjælper til at øge og dermed med at forbedre QOL. En række forskningsresultater viser, at åndelighed og religion øger livskvaliteten ved at bidrage til mere livstilfredshed, lykke, positiv påvirkning og optimisme.

Folk med kronisk sygdom har identificeret spiritualitet som et middel til at fremme QOL. Spiritualitet påvirker alle områder af livet og hjælper folk til at leve med hvilken som helst situation. Det er veldokumenteret, at kroniske patienter er lykkeligere, når de udøver religion eller spiritualitet. Naturligvis spiller medicinske interventioner, sund mad og fysisk træning en vigtig rolle i at stabilisere helbredstilstanden; men spirituel motivation er samtidig nødvendig for at forbedre QOL

Hvilken form for spiritualitet er nyttig for svære syge mennesker:


Alvorlige syge mennesker  har brug for åndelig næring for at opretholde QOL.

Jeg har selv erfaret ved at tale med patienter og eksperter og ikke mindst via mit personlige studie, at positiv tankegang er det bedste redskab til at forbedre humøret og tænke relativt positivt i denne vanskelige situation.”Positivt mindset” kan hjælpe til at udvikle en vis optimisme, selv i den værste situation. Mindset hjælper at bygge en slags mur mod  negative tanker.

Det er værd at uddrage så meget som muligt af de positive elementer i livet, selv om de er små.

Det kunne for eksempel være nogle gode minder om dine vidunderlige børn, de gode resultater du opnåede. Du skal fokusere på de positive ting fra fortiden
Selv i din værste situation betyder det noget at forme en vittighed og omvendt. Det vil opmuntre din humor lidt. Din tankegang fikses på den måde, at selv om der ikke er noget, du kan ændre ved din skæbne, kan du stadigvæk udnytte de begrænsede positive elementer optimalt. Dette vil hjælpe til at stabilisere livskvaliteten

Jeg vil anbefale regelmæssigt bøn og meditation. Dette vil udvikle en slags åndelig magt og kommunikation med en højere magt. Uanset hvad du tror, vil bøn hjælpe dig at koncentrere og fokusere på dig selv.

Handlingen med at sætte din tillid til den højere magt, der kan høre dig, kan også give tillid til dig selv. Gennem bøn og meditation kan man opnå forbedringer.

Dette giver også nogen trøst i deres håbløse situation. Mange undersøgelser har vist det samme resultat, at åndelighed i form af bøn og meditation kan hjælpe at forbedre livskvalitet for alvorlige syge mennesker

Obaidul Karim Khan

Forfatter og blogger. Har udenlandske baggrund men neutral og frisindet, ikke bange for at snakke sandheden. Top writer på Medium og Quora, skrevet kronik i Dagblad Inforformation og Kristelige dagblad.