Flygtninge kan ikke løse manglen på arbejdskraft

De ufaglærte flygtninge kan umuligt løse manglen på arbejdraft. Uanset hvor stor behov for arbejdskraft opstår nu og fremtiden i det danske arbejdsmarked,kan ufaglærte  flygtninge ikke tilpasse sig i arbejdsmarked. At opkvalificere flygtninge er langvarig og dyr process der ikke betaler sig.

Dansk Industri forudser, at Danmark kommer til at mangle 44.000 faglærte i 2025 hvis det nuværende uddannelses- og beskæftigelsesmønster fortsætter. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der er stor mangel på arbejdskraft. Danmarks Statistiks konjunkturbarometre viser, at flere og flere Inden for både bygge- og anlæg, industri og i serviceerhvervene mangler arbejdskraft.

Danmark er ikke det eneste land, der mangler arbejdskraft.. Alle udviklede lande verden rundt har det samme problem. Selv Østeuropæiske lande er ikke en undtagelse. Japan har akut brug for en halv million kvalificeret arbejdskraft. Australien har brug for over en million. På den ene side skriger landene på arbejdskraft, på den anden side har de brugt alle deres midler til at stoppe flygtninge ved grænserne. Australien har endda indsat krigsskibe for at vogte deres grænser.

Der er mindst 68 millioner flygtninge i verden. Hvorfor vil ingen lande have dem som løsning på deres arbejdskraftmangel? Fordi flygtninge ikke er kvalificeret arbejdskraft.

”Nej til flygtninge” er ikke en xenofobisk holding, som mange misforstår. Den udenlandske arbejdskraft kommer primært fra Asien og de er ikke hvide mennesker.

Hvilken type arbejdskraft mangler virksomheder

Dansk Industri er ikke kommet med en præcis liste på den arbejdskraft de mangler. 3F har forgæves forsøgt at få et svar fra Dansk Industri om, hvilken type arbejdskraft deres medlemmer mangler. 3F ville hjælpe virksomheder med at finde de rette folk, de har brug for.

Men Dansk Industri har bekræftet i deres publikationer, at de mangler faglært arbejdskraft. De har ikke meget brug for akademikere. DIs manglen omfatter primært håndværkere så- som elektrikere, værktøjsmagere og industriteknikere. Dansk Industri forudser, at industrien i Danmark vil mangle ca. 31.200 faglærte allerede om seks år.

Danmarks Statistiks konjunkturbarometre viser, at flere og flere Inden for både bygge- og anlæg, industri og i serviceerhvervene mangler arbejdskraft.

Danmarks officielle positivliste inkluderer primært højtuddannede herunder ingeniører og læger med mindst en kandidatgrad og med dansk autorisation. Der er brug for flere med en anden profession, den fulde liste her.

Er flygtninge løsningen på den mangelende arbejdskraft?

En undersøgelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet viser, at seks ud af ti flygtninge er ufaglærte og ikke har nogen uddannelse ud over grundskolen. Kun ti procent af flygtningene er faglærte, som virksomhederne har brug for.

Danske virksomheder er ikke glade for folk med et så lavt uddannelsesniveau. Det er en selvfølge, at 6 ud af 10 virksomheder ikke vil ansætte flygtninge, fordi de mener, at flygtninge ikke taler sproget,mangler kvalifikationer og at de er langsomme at lære op, viser en rundspørge til 928 af Håndværksrådets medlemmer.

Tyske undersøgelser viser nogenlunde det samme resultat. Mindre end 15% af Syriske og andre kriseramte lande har en faglig uddannelse, ifølge Germany’s Institute for Employment Research, citerer Politico.

Den uddannelse syrerne har med hjemmefra duer ikke i den virkelig verden.. Uddannelsen er af en meget lav standard. Ottende klasses niveau fra Syrien svarer til tredje klasses niveau i Tyskland, mener OECD. En syrisk elev med otte års uddannelse kan ikke læse en let tekst, viser Amerikanske erfaringer, skriver Los Angeles Times.

Den samme erfaring gør vi herhjemme. Daværende SR regering påstod, at mange Syriske flygtninge var veluddannede, men syrerne har den laveste uddannelse blandt flygtninge. (Bortset fra Eritrea efter min personlig mening)  Syv ud af ti syriske flygtninge kan ikke læse og skrive med det latinske alfabet, viser rundspørgen  Rockwool Foundations forskning finder også,at to ud af tre syrere i Danmark ingen uddannelse har.

Efter mange års krige, er en stor del af Syriens skoler ødelagt. Mange skolebygninger er brugt som tilflugtssted. Der er ikke nogen fungerende erhvervsskoler i Syrien.

Uddannelsesstandarden i Eritrea er værre end i Syrien. Mange flygtninge fra Eritrea kan slet ikke læse og skrive. Jeg har nogen erfaring fra kommunens integrationsafdeling. Jeg har mødt flygtninge som ikke kendte de latinske bogstaver. De har ikke set en computer før. Jeg kunne umuligt lære dem at bruge Nem ID. At opkvalificere dem er ikke nogen nem opgave.

Der er visse flygtninge, der påstår at de er faglærte. De såkaldt faglærte fra Eritrea har intet kendskab til det moderne udstyr, der bruges i håndværkerfaget herhjemme. Flere virksomheder har prøvet at ansætte flygtninge som håndværkere, men deres erfaringerhar ikke været positive overhovedet

Flygtninge er ikke kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne kan ikke bruge dem. Det er utrolig svært at opkvalificere dem til det danske arbejdsmarked. Flygtninge kan ikke løse problemet om danskernes mangel på arbejdskraft.

De flygtninge der siger, at de har en uddannelse som læge og ingeniør, er ikke i besiddelse af dokumentation for deres uddannelse. De siger, at deres diplomer brændte under bombarderinger eller gik tabt under rejser. Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT) har udviklet en evaluerings procedure (UVD procedure) for personer, som ikke er i besiddelse af deres diplomer. Ikke så mange flygtninge kunne bestå den procedure i Storbritannien. Mange selv påstået højtuddannede læger og ingeniører arbejder i ufaglærte job på restauranter i England, skriver The Financial Times Det samme problem har vi også herhjemme.

Mange flere flygtninge er kommet i arbejde men Ifølge en analyse fra Danmarks Statistik har flygtningene især fundet jobs inden for hotel- og restaurationsbranchen, rengøringsbranchen og andre serviceerhverv, citerer BerlingskeFlygtninge har ikke fået job i de områder, hvor der mangler arbejdskraft. Flygtninge kan ikke udfylde de steder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Forskellen på flygtninge og faglærte udenlandske arbejdere er: udenlandske arbejdere er kvalificerede og jobparate. De bidrager til samfundet fra dag et. De er raske og kan engelsk. Til gengæld er flygtninge ikke kvalificerede, og det er usikkert, om de kan opkvalificeres.

Alle udviklede lande strammer på flygtningeområdet og lemper reglerne på udenlandsk arbejdskraft.Videnskabelige forskning viser klart, at vores samfund ikke kan komme videre ud fra det faktum, at danskerne gennem de seneste godt 40 år har fået for få børn.Fødselsrate er den laveste i Europa siden 1960. Fødselsrate i Danmark er faldet til 1,69 (2014) fra 2,57 I 1960. Hvis den samme tendens fortsætter, kollapser vores velfærdssystem allerede om tre årtier.

Regeringen bør lempe reglerne om frivillige indvandring ( voluntary migration)

Beløbsordningen er det bedste værktøj til at hente udenlandsk arbejdskraft.Finansministeriets beregning viser, ” Det giver plus på den offentlige konto, når virksomheder rekrutterer udenlandsk arbejdskraft gennem beløbsordningen.” Udlændinge på beløbsording giver 1 milliard i gevinst. Regeringen burde have lempet beløbsordningen i stedet for at stramme den. Regeringen må gerne kræve, at virksomheder først skal slå jobannoncer op herhjemme. Hvis du ikke finder den rigtige medarbejder, må de hente dem fra udlandet. Der skal også være det krav, at udenlandske arbejdere skal være faglærte. Det vil sikre, at de ufaglærte ikke kan komme under beløbsordningen.

I stedet for alt for megen politisk snak, bør regeringen iværksætte en tværfaglig ( der må bestå af fremtidige forskere, antropologer, arbejdsmarkedsforskere og genetiklæger) videnskabelig undersøgelse af fremtidige behov for ekstra arbejdskraft. Så kan regeringen lave en handlingsplan for, hvordan man skal håndtere manglende arbejdskraft.

Det skal man gøre, før det er for sent. Asiatiske lande har enorm økonomisk vækst (mellem 8-11%). de kan blive så rige, at de ikke vil komme til Danmark om ti år.

Derfor skal man handle nu.

https://www.be-happy.info/hent-kvalificeret-asiatiske-arbejdskraft-fra-ost-europa/

Obaidul Karim Khan

Forfatter og blogger. Har udenlandske baggrund men neutral og frisindet, ikke bange for at snakke sandheden. Top writer på Medium og Quora, skrevet kronik i Dagblad Inforformation og Kristelige dagblad.