Racismeparagraffen § 266 bør afskaffes

Racismeparagraffen er i strid med menneskerettighederne og ytringsfriheden . Alle mennesker skal have lov til at have deres egne meninger om alle emner inklusiv race og religion. Man må ikke straffes bare fordi de har en forkert hypotese.

“Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse”. Jeg har ikke noget problem med denne del af definitionen. 

Det er ikke i orden at diskriminere folk på baggrund af race. Men det er heller ikke i orden at straffe folk bare fordi man har  udtalt sig racistiske uden at diskriminere mennesker.

Det er ikke fair at straffe nogen som racistisk forbryder for at udtale sig om at nogle racer er bedre end andre. Det er derfor Rasmuss Paludan er dømt efter den berømte racismeparagraf § 266 b . fordi der er strafbart at sige, at nogle racer er mere intelligent end andre. Det er en mærkelig paragraf der underminerer demokratiet

En gruppe såkaldt IQ forskere, antropoler og psykologer har den holdning, at den hvide race er mere intelligent end ikke-hvide racer. Der er ikke nogen videnskabelig bevis der indikerer, de  har noget hold i dere ideer. Videnskabsmænd har gang på gang afvist, at der er nogen sammenhæng mellem race og intelligens.

Men det er urimeligt at fængsle folk bare fordi de har en forkert opfattelse. Man må gerne komme med en hypotese. Det bør ikke være strafbart at have en forkert hypotese. Forskere indleder altid deres videnskabelige undersøgelser baseret på hypoteser. Nogle af dem er forkerte. Hvorfor skal det være strafbart at have en forkert teori om racer og intelligence?

Jeg er et sort mennesker. Jeg har også oplevet racisme i Danmark. Men jeg er neutral og ikke forudindtaget. Retten var nødt til at straffe Paludan for de skulle følge paragrafen. Men jeg mener, at selve paragraffen er urimelig.

Mange bruger begrebet “racisme” at undertrykke sandheden. Jeg har arbejdet i en kommunes integrationsafdeling. Jeg har hovedsageligt arbejdet med Syriske og Eritreiske flygtninge.

Jeg har fundet ud af, at næsten alle flygtninge var analfabete. De har ingen faglige kvalifikationer. Det er næsten umuligt at forvandle dem som arbejdskraft. Det er ikke kun mig der siger, at flygtninge ikke er arbejdsdygtige. Undersøgelser af Rockwool Fond viser klart, at de fleste flygtninge er analfabeter. Ministeriet har også fundet 6 ud af 10 flygtninge har ingen uddannelse overhovedet.Tyske industri har også samme opfattelse. Jeg har fremlagt dokumentation i min artikel Flygtninge kan ikke løse manglen på arbejdskraft

Det er klart, at flygtninge er analfabeter. De duer ikke til arbejdsmarked. Det er en sandhed. Det er ikke en racistisk udtalelse.

Venstreorienteret politiker bruger ofte racisme kort mod deres politiske modstander. De bruger racisme som våben mod modstander.

Man må gerne kritisere religioner. Så må man også have lov til at kritisere racer. Race er ikke hellig ting at man ikke må sige dårligt om det.

Racisme bør redefineres